Spustenie tejto webovej stránky je primárne zamerané na pomoc všetkým, ktorí hľadajú niečo viac od toho, čo ponúka klasická medicína. Ako lekár (gynekológ) som už dávno dospel k záveru, že som po nejakej dobe zaoberania sa mojou praxou, prišiel po hranicu, kde už viac nebolo možné primerane pomáhať pacientovi v rámcoch klasickej medicíny. Viac ako dvadsať rokov sa zaoberám výskymami v rôznych oblastiach alternatívnej medicíny, aby som našiel riešenia niektorých zdravotných problémov, ktoré trápia súčasného človeka. Na tejto webovej stránke sa budeme zaoberať najjednoduchšími riešeniami, ako pomôcť samy sebe. Taktiež ponúkneme niekoľko zaujímavých produktov, ktoré nám môžu pomôcť, vedení myšlienkou, že sú dostupné všetkým, ktorí ich chcú použiť. Všetky produkty, ktoré prezentujeme na našej webovej stránke, sú testované a chránené v príslušných inštitúciách v Srbsku a zahraničí (EÚ, Kanada).

S úctou,

Dr. DinoTomič